ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်ခရိုင်၊ မယ်ပရှိ သဘာ၀တရားရိပ်သာတွင်seemore..

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်ခရိုင်၊ မယ်ပရှိ သဘာ၀တရားရိပ်သာတွင် မြန်မာစစ်တပ်က စေလွှတ်လိုက်သော စုံစမ်းထောက်လှမ်းသူ စပိုင်များ အပါအဝင် အထောက် အထားမဲ့သူ ၃၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ထိုင်းသတင်းမီဒီယာ Matichon က သတင်းဖော်ပြသည်။

ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ မဲဆောက်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက မယ်ပတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော သဘာ၀တရားရိပ်သာကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်း၊ မယ်ပ သဘာ၀တရားရိပ်သာ ၃ ထပ်အဆောက်အအုံတွင် ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၈ ဦးကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်ခွင့် အ ထောက် အထားများ စစ်ဆေးသောအခါ မည်သူ့တွင်မှ အထောက်အထားမရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

ထိုင်းသတင်း Matichon ဖော်ပြချက်အရ ဘုန်းကြီးနှင့်သီရှင်ဝတ်ထားသူများနှင့် တချို့သည် မြန်မာစစ်တပ်က စေလွှတ်လိုက်သော စပိုင် စုံစမ်းထောက် လှမ်းသူများဖြစ်ကြပြီး မဲဆောက်ရှိ စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူများ အ ကြောင်း စုံစမ်းရန်၊ တချို့မှာ ဘန်ကောက်သို့ သွားရောက်ရန်ရှိပြီး မြန်မာစစ် တပ် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသော အဖွဲ့များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စုံစမ်းထောက် လှမ်းရန် ဖြစ် သည်ဟု သိရှိရသည်။

အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိသူများကို မဲဆောက်အာဏာပိုင်များက ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း Matichon သတင်းက ဖော်ပြသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်ခရိုင်၊ မယ်ပရှိ သဘာ၀တရားရိပ်သာတွင် မြန်မာစစ်တပ်က စေလွှတ်လိုက်သော စုံစမ်းထောက်လှမ်းသူ စပိုင်များ အပါအဝင် အထောက် အထားမဲ့သူ ၃၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ထိုင်းသတင်းမီဒီယာ Matichon က သတင်းဖော်ပြသည်။

ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ မဲဆောက်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက မယ်ပတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော သဘာ၀တရားရိပ်သာကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်း၊ မယ်ပ သဘာ၀တရားရိပ်သာ ၃ ထပ်အဆောက်အအုံတွင် ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၈ ဦးကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်ခွင့် အ ထောက် အထားများ စစ်ဆေးသောအခါ မည်သူ့တွင်မှ အထောက်အထားမရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

ထိုင်းသတင်း Matichon ဖော်ပြချက်အရ ဘုန်းကြီးနှင့်သီရှင်ဝတ်ထားသူများနှင့် တချို့သည် မြန်မာစစ်တပ်က စေလွှတ်လိုက်သော စပိုင် စုံစမ်းထောက် လှမ်းသူများဖြစ်ကြပြီး မဲဆောက်ရှိ စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူများ အ ကြောင်း စုံစမ်းရန်၊ တချို့မှာ ဘန်ကောက်သို့ သွားရောက်ရန်ရှိပြီး မြန်မာစစ် တပ် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသော အဖွဲ့များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စုံစမ်းထောက် လှမ်းရန် ဖြစ် သည်ဟု သိရှိရသည်။

အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိသူများကို မဲဆောက်အာဏာပိုင်များက ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း Matichon သတင်းက ဖော်ပြသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်ခရိုင်၊ မယ်ပရှိ သဘာ၀တရားရိပ်သာတွင် မြန်မာစစ်တပ်က စေလွှတ်လိုက်သော စုံစမ်းထောက်လှမ်းသူ စပိုင်များ အပါအဝင် အထောက် အထားမဲ့သူ ၃၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ထိုင်းသတင်းမီဒီယာ Matichon က သတင်းဖော်ပြသည်။

ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ မဲဆောက်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက မယ်ပတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော သဘာ၀တရားရိပ်သာကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်း၊ မယ်ပ သဘာ၀တရားရိပ်သာ ၃ ထပ်အဆောက်အအုံတွင် ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၈ ဦးကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်ခွင့် အ ထောက် အထားများ စစ်ဆေးသောအခါ မည်သူ့တွင်မှ အထောက်အထားမရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

ထိုင်းသတင်း Matichon ဖော်ပြချက်အရ ဘုန်းကြီးနှင့်သီရှင်ဝတ်ထားသူများနှင့် တချို့သည် မြန်မာစစ်တပ်က စေလွှတ်လိုက်သော စပိုင် စုံစမ်းထောက် လှမ်းသူများဖြစ်ကြပြီး မဲဆောက်ရှိ စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူများ အ ကြောင်း စုံစမ်းရန်၊ တချို့မှာ ဘန်ကောက်သို့ သွားရောက်ရန်ရှိပြီး မြန်မာစစ် တပ် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသော အဖွဲ့များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စုံစမ်းထောက် လှမ်းရန် ဖြစ် သည်ဟု သိရှိရသည်။

အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိသူများကို မဲဆောက်အာဏာပိုင်များက ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း Matichon သတင်းက ဖော်ပြသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*