ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)

ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်

ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)


ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)


ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)


ကနီတွင် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း Xစ်တပ် ရေယာဥ် အုပ်စု Tikeခိုက်ခံရပြီး အရာရှိ ၁ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*