စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)

စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်


စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)


စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)


စကစကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကျားသစ်နက် ပုလဲTပ်ရင်း ၅ အဖွဲ့မှ အထူးကွန်မန်ဒို အင်အား ၁၀၀ လေ့ကျင့် ( ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*