ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)

ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)


ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)ပေါက်က ပျူစခန်းကိုဝင်စီးနင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇ ဦးလျှောပြီး ၅၃ ဦးဖမ်းမိထား (ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*