ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)

ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်


ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)


ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)ရဲဘော်လေးရယ် တော်လှန်ရေးကြီးပြီးရင် မင်းကျောင်းဆက်တယ်မယ်ဆို ခုတော့လူ့သက်တမ်း24နှစ်ထဲနဲ့ မင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပီလားကွာ..😔(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*