စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)

စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်က မောင်းထွက်လာတဲ့ စခတွေရဲ့မော်တော်ယာဥ် နာနတ်သီးကျွေးခံရပြီး စခ ၁၅ ဦးနိဗ္ဗာန်ရောက်(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*