သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)

သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)သွေးအေးနေကြတဲ့ပြည်သူတေကြောငိ့ တော်လှန်ရေးဆက်လက်ပါ၀င်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးဘိုမြပြော(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*