ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)

ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)ထီးလင်းမြို့နယ်က ၁လ အကြာxစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ စခတွေပျူတွေကို မြေသြဇာ ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ PDF လေးတွေ(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*