အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)

အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)အရာတော်မြို့နယ်က ပွဲ ဗို.လ် ကြီးအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ တ.ပ်သား ၁၅ ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်တဲ့ပွဲ(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*