ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)

ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)ကချင်၊ အနန့်ပါမှာ KIO အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း စခတွေ ပုဇင်းနဲ့လာမှုကြောင့် ပြည်သူတေ ထိခိုက်မှုရှိ(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*