မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံက စခတွေ ဗို.လ်ကြီး၂ယောက် အပါအ၀င် မအလ ပေါက်စလေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းမုန့်ဟင်းခါးဖြစ်(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*