မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)

မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)မုံရွာ-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင် ဘန်ကာဆောက်နေသည့် စကစတွေကို ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက Tike ခိုက် (ရုပ်/သံ)ရုပ်သံကြည်ရန်👇👇👇

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*