အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)

အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)အဆိုတော်ရေမွန်၏ “ချန်ခဲ့” တေးသီချင်းအား သီဆိုကာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူများအားလုံးအတွက် အမှတ်ရဆုတောင်းပေး(ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည်ရန်👇👇👇

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*