စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)

စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)စကစ ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေမပါ၀င်ကြဖို့ ပုသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့မှ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*