ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)

ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)ရေစကြိုမြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်ပိုင်စီး၍ ပျူစောထီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေစဉ် PDF လေးတွေမုန့်ဟင်းခါးချက်သွား(ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*