စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)

စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)စခတွေနှင့် ပူးပေါင်းနေတဲ့ ကရင်လ.က်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဗိုလ်အယ်စေးဝါးအမြည်းကျွေးပြီးသတိပေး (ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*