အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)

အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါရှိပါသည်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နှင့် နောင်ကြီးအိုင်ရဲစခန်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက လ.က်နက်ကြီးဖြင့် Tikeခိုက် (ရုပ်/သံ)

ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*